Covid 19

Onsdag d 11marts kom Regeringen med en melding om at nedlukke samtlige daginstitutioner( som jeg i min privatepasningsordning går under)

12 marts opfordrede Jammerbugt kommune til det samme..det har jeg i min pasningsordning selvfølgelig valgt at efterleve..der kan dog søges om nødpasning HVIS man opfylder kravene som Jammerbugt kommune har nedskrevet…

Jammerbugt kommune skriver idag 18/3 følgende::

Kære Alle

Alle dagtilbud og skoler har haft lukket fra mandag den 16. marts og foreløbigt i 2 uger. Der er etableret nødpasning for de børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder.

I tilfælde af, at man har behov for nødpasning eller ændret behov for nødpasning i perioden, skal der gives besked til daginstitutionen, jeres dagplejer eller skole herom hurtigst muligt. Dette gøres bedst per mail, AULA eller Famly – alternativt telefonisk. I udgangspunktet bliver der etableret nødpasning i alle kommunale daginstitutioner, alle dagplejere og alle skoler. 

Kriterier for nødpasning:

1) 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og

forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

2) 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Skriv et svar